Категорија: Информации

Последните Блог Постови

Домашни лекови

Домашни лекови

Домашните лекови секогаш биле пренесувани од член на семејство до член на семејство во секојдневниот живот и честопати биле познати по неколку генерации. Затоа, многумина зборуваат за „домашни правни лекови“ или „стари домашни лекови“. Ова секако се должи на фактот дека во минатото не беше можно да се консултираат со лекар за секој течење на носот, затоа што основната медицинска помош преку канцелариите на лекарите и болничките пациенти не беше толку широко регулирана како што е денес.