Категорија: Рака

Последните Блог Постови

Хигиена на рацете: ова е важно да се напомене при миење раце!

Хигиена на рацете: ова е важно да се напомене при миење раце!

СЗО го промовира Меѓународниот ден за хигиена на рацете во 2009 година Оваа година се одбележува осми пат кога се одржува Меѓународниот ден за хигиена на рацете. Денот на кампањата инициран од Светската здравствена организација (СЗО) во 2009 година има за цел да привлече внимание секоја година на важноста на миењето раце. Ова е една од најважните мерки за спречување на инфекција и може значително да го намали ризикот од болести како што се дијареја или грип.